Valtuustoaloite maksuttomasta ehkäisystä

Jätimme THL:n suosituksen mukaisen aloitteen viime kokouksessa. Aloite sai ainakin 20 allekirjoitusta valtuustosalista, joten sillä on ainakin hyvä tuki.

 

Valtuustoaloite 23.1.2017

 

Me allekirjoittaneet esitämme, että Laukaan kunta alkaa tarjota maksutonta ehkäisyä kaikille alle 20-vuotiaille laukaalaisnuorille. Nuorille tulee tarjota maksuttomasti sekä hormonaalista ehkäisyä että kondomeja.

Sosiaali- ja terveysministeriö sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat suosituksissaan esittäneet, että kunnat tehostaisivat nuorten seksuaali- ja lisääntymisterveyden palveluita. Ehdotuksiin on kuulunut maksuton ehkäisy alle 20-vuotiaille, mutta toistaiseksi vain muutama kunta toimii suosituksen mukaisesti.

Maksuttoman ehkäisyn on todettu lisäävän ehkäisyn käyttöä. Maksuttoman ehkäisyn tarjoavissa kunnissa nuorten tekemien raskaudenkeskeytysten määrä on laskenut merkittävästi ja sukupuolitautitartuntojen määrä on vähentynyt. Raumalla alle 20-vuotiaiden klamydiatartuntojen määrä on laskenut kolmanneksella. On arvioitu, että Rauma säästää ilmaisella ehkäisyllä vuosittain 100 000 euroa. Myös Vantaalla nuorten maksuttoman ehkäisyn käytön on todettu vähentäneen raskaudenkeskeytysten määrää.

Vaikka ilmaisen ehkäisyn tuoma taloudellinen säästö terveydenhuoltokustannuksissa on merkittävää, tärkeintä on, että nuoret pysyvät terveinä ja hyvinvoivina eivätkä joudu läpikäymään raskaudenkeskeytystä tai joudu kärsimään lapsettomuudesta aikuisiällä sukupuolitautien aiheuttamien vaurioiden vuoksi.

Tilastojen valossa eniten raskaudenkeskeytyksiä tehdään 20-24-vuotiaiden ikäluokassa, minkä vuoksi maksuttoman ehkäisyn ikäraja on mahdollisesti perusteltua asettaa jopa 25 ikävuoteen. Tämän ikäluokan nuoret ovat usein vähävaraisia opiskelijoita, joille ehkäisyn hankkiminen voi olla kohtuuttoman kallista.

Tällä hetkellä Laukaa tarjoaa maksuttoman hormonaalisen ehkäisyn kolmeksi kuukaudeksi ehkäisyn aloittajalle. Kondomeja ei ole saatavilla. Laukaan tulisi tarjota kondomeja hormonaalisen ehkäisyn rinnalla, jotta sukupuolitauteja ehkäistään tehokkaasti, ja vastuu ehkäisystä jakautuu tasaisesti sekä tytöille että pojille. On todettu, että kondomit tavoittavat nuoret parhaiten siellä, missä he luonnollisesti liikkuvat, joten niitä kannattaa jakaa nuorisotaloilla, nuorten tapahtumissa, kouluterveydenhuollossa, oppilaitoksissa ja kutsunnoissa.

Ehdotamme, että Laukaa ryhtyy tarjoamaan kaikille alle 20-vuotiaille maksuttoman ehkäisyn ja selvittää onko ilmaisen ehkäisyn tarjoaminen myös 20-24-vuotialle tarkoituksenmukaista raskaudenkeskeytysten, jälkiehkäisyn tarpeen ja sukupuolitautien ehkäisyn vuoksi.

 

Laukaassa 23.1.2017

Elina Sillanpää

Hannele Vestola

Terhi Ek