Tavoitteitani

Tässä on joukko konkreettisia asioita, joita aion kaikkien eteentulevien asioiden ohella edistää luottamushenkilönä. Samalla tavoin kuten toteutin viime vaalien listaakin.

Avoimempi Laukaa kuuntelee asukkaitaan

Päätöksentekoa on avattava lisää. Mukaan on saatava lasten ja nuorten kuuleminen sekä lapsivaikutusten arviointi. Tarvitaan asukasraadit arvioimaan ja kehittämään kunnan palveluja sekä järjestöt aktiivisesti mukaan vaikuttamaan.

Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutuminen vaatii edelleen työtä

Jokaisen taajaman ja kylän asukkaan tulee olla samanarvoinen. Päättäjien tehtävä on kantaa vastuu kaiken ikäisistä ja huolehtia terveydenhuollon toimivuudesta. Tarvitsemme sairaanhoitajan vastaanoton Leppävedelle ja lääkärin Lievestuoreelle. Kiusaamisessa on oltava nollalinja. Arvokas arki kuuluu kaikille.Huoneentaulu

Turvallinen ja viihtyisä ympäristö on jokaisen oikeus

Koulun ja päivähoidon ryhmäkoot on pidettävä pieninä ja rakennukset kunnossa. Varhaisen tuen ja toimivan oppilashuollon riittävillä resursseilla ehkäistään ongelmien kasautumista. Liikkumisen on oltava turvallista ja esteetöntä – myös pyörätuolilla, rollaattorilla, vaunuilla. Luonto luo hyvinvointia. Siitä tulee pitää huolta.

Elävät kylät, tyytyväiset ihmiset

Kylät on pidettävä elävinä ja niihin vievät tiet kunnossa. Tarvittaessa on palveluita vietävä asukkaiden luo. Laukaassa tulee kannustaa myös maaseutu- ja pienyrittäjyyteen. Lähiruoka kunniaan. Yhteiset metsät, vesistöt ja luontokohteet tulee pitää kunnossa. Ne ovat meillä vain lainassa.

Nämä viime vaalien tärkeimmät asiat ovat yhä edelleen mukana:

Lapset ja nuoret huomioitava päätöksenteossa

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus on kaikkien asia

Esteetön ja kulttuuriltaan rikas kunta luo hyvinvointia

Ympäristön ja ilmaston suojelu on edistystä